Ons Produk

Die beheer van T. leucotreta (VKM) op ‘n komersiële basis deur die toepassing van die Steriele Insek Tegniek (SIT).

XSIT | Our Products | Integrated Pest Management System

SIT is ‘n geïntergreerde pesbeheer program waardeur massas T. leucotreta motte geteel, gesteriliseer en vrygelaat word in gebiede waar VKM ‘n probleem is. Vrylatings geskied deurlopend vanaf September tot einde Junie.

BESKERM JOU VOORUITGANG IN LANDBOU

XSIT | Our Products | Reduce Fruit Damage

SIT is ‘n area-wye strategie wat vrylatings van steriele motte vereis op alle kultivars wat ‘n gasheer vir T. leucotreta is. Dit is van uiterste belang dat alle moontlike gebiede behandel moet word ten einde die populasie van T. leucotreta te verlaag tot onder ekonomiese drempelwaardes.

VERMINDER VKM VERWANTE VRUGSKADE

XSIT | Our Product | FCM Population Suppression

VKM is endemies aan Afrika, Suid van die Sahara, en het in die meeste van hierdie lande fitosanitêre status. VKM het ‘n hoë vlak van weerstand teen plaagdoders ontwikkel en is uiters moeilik om op kommersiële skaal te beheer.

Nadat die insektarium in Citrusdal gebou is, het kommersiële vrylatings in die Olifantsriviervallei in November 2007 ‘n aanvang geneem. Vrylatings in die Olifantsriviervallei gedurende 2007 het op ongeveer 1 600 ha geskied wat tot meer as  5 000 ha gestyg het het in die huidige seisoen.

As gevolg van die sukses van die program, is die geïntergreerde pesbeheer program ook uitgerol na ander streke, wat die Sondagsriviervallei, Gamtoosriviervallei, Oranjeriviervallei, Hexriviervallei asook die Breederiviervallei insluit met meer as 18 000 ha se geaffekteerde gewasse wat vandag voordeel trek uit die program.