Ons Benadering

Die konsep van steriele insek vrylating geskied op ‘n wetenskaplike gefundeerde proses wat vereis dat steriele T. leucotreta vrylatings teen ‘n sekere minimum oorvloedings verhouding van die steriele VKM teenoor die wilde VKM-bevolking moet plaasvind.

DELTA TRAP

Ten einde effektiewe beheer van wilde T. leucotreta te verseker word ‘n oorvloedingsverhouding van 10 steriele motte tot 1 (10:1) wilde mot aanbeveel.

Die feromoon wat deur die volwasse vroulike VKM vrygestel word lok manlike volwasse VKM. Dus hoe hoër die bevolking van steriele VKM in vergelyking met die wilde populasie, hoe minder waarskynlik sal dit wees dat ‘n suksesvolle paring tussen ‘n wilde mannetjies en wyfie mot sal plaasvind.

BESKERM JOU VOORUITGANG IN LANDBOU

LOSLAAT TOERUSTING

Vrylatings van steriele VKM word weekliks uitgevoer vanaf  September tot Junie in alle gekontrakteerde areas.  Vrylatings word gedoen met helikopters en met die hand.

VERMINDER VKM VERWANTE VRUGSKADE

MONITERING

XSIT beskik oor ‘n kundige span  moniteringspersoneel wat hierdie vangstes van beide steriele en wilde motte op ‘n weeklikse basis monitor.

Hierdie data word dan verwerk en dra dan tot die bestuur van die program by.