Ons Resultate

Parings tussen steriele en wilde VKM verseker geen nageslag terwyl parings tussen steriele mannetjies en wilde wyfies wel nageslag mag voortbring. Hierdie nageslag is egter steriel. Op hierdie manier vind daar minder en minder suksesvolle parings tussen wilde mannetjies en wyfies plaas, wat die totale bevolking van wilde T. leucotreta verminder. In minder as 10 jaar kon die steriele insek program die populasie van wilde T. leucotreta dramaties verminder, met gepaardgaande minder vruginfestasies as gevolg van die T. leucotreta larwes.

BESKERM JOU VOORUITGANG IN LANDBOU

VOORUITSIGTE EN PROJEKTE

Komersiële loslatings vind ook op ander gewasse soos tafeldruiwe, appelkose, perskes, neute en granate plaas met uitstekende resultate.

Proewe in ander sitrus verbouings areas, spesifiek in die noordelike dele van Suid Afrika word beplan ten einde so spoedig as moontlik te kan uitbrei na hierdie areas. Venootskappe met ander entiteite wat biologiese beheer op komersiële vlak toepas word ook oorweeg.

ONS RESULTATE DATA

OLIFANTSRIVIERVALLEI

Die area wye vrylating van steriele T. leucotreta het n geweldige positiewe bydrae gelewer tot die bestryding van wilde VKM. Dit word bevestig deur toenemend meer steriele motte wat gevang was van 2007 tot hede. Wilde VKM vangstes het verminder vanaf 13 motte per val, voor die komersiële vrylatings van steriele motte in 2007 begin het, tot slegs 0.3 wilde motte per val in 2016. Die gemiddelde gedokumenteerde geinfesteerde vrugte per boom voor steriele loslatings in aanvang geneem het het 30 vrugte per boom beloop. In 2016 was slegs 0.2 geinfesteerde vrugte per boom gedokumenteer.

SONDAGSRIVIERVALLEI

Wilde VKM het geleidelik afgeneem tot ongeveer 0.1 wilde VKM per val in 2016 terwyl slegs 0.02 geinfesteerde vrugte per boom gedokumenteer is. Die toename in wilde VKM wat in 2013/14 waargeneem word kan toegeskryf word aan adisionele areas met hoë VKM teenwoordigheid wat tot die program gevoeg was.

GAMTOOS

Die voorkoms van wilde VKM was tradisioneel laag in die Gamtoosvallei. Hierdie tendens is bevestig deur die laer wilde VKM wat gevang is tydens die eerste seisoen van loslatings. Die effek van steriele loslatings was so effektief dat daar binne een seisoen geen geinfesteerde vrugte as gevolg van VKM in die valley gedokumenteer was nie.