Ons Produk

Die beheer van T. leucotreta (VKM) op ‘n komersiële basis duer die toepassing van die Steriele Insek Tegniek (SIT).

SIT is ‘n geïntergreerde pesbeheer program waardeur massas T. leucotreta motte geteel, gesteriliseer en vrygelaat word in gebiede waar VKM ‘n probleem is. Vrylatings geskied deurlopend vanaf September tot einde Junie met dubbelloslatings tussen November en April.

BESKERM JOU VOORUITGANG IN LANDBOU

SIT is ‘n area-wye strategie wat vrylatings van steriele motte vereis op alle kultivars wat ‘n gasheer vir T. leucotreta is. Dit is van uiterste belang dat alle moontlike gebiede behandel moet word ten einde die populasie van T. leucotreta te verlaag tot onder ekonomiese drempelwaardes.

VERMINDER VKM VERWANTE VRUGSKADE TOT EN MET 95%

VKM is endemies aan Afrika, suid van die Sahara, en het in die meeste van hierdie lande fitosanitêre status. Hulle het ‘n hoë vlak van weerstand teen plaagdoders ontwikkel en is dus uiters moeilik om op kommersiële skaal te beheer. Nadat die insektarium in Citrusdal gebou is, het kommersiële vrylatings in die Olifantsriviervallei in November 2007 in aanvang geneem. Vrylatings in die Olifantsriviervallei gedurende 2007 het op ongeveer 1600 ha geskied wat tot meer as 4000 ha gestyg het het in die huidige seisoen. As gevolg van die sukses van die program, is die geïntergreerde pesbeheer program ook uitgerol na ander streke, wat die Sondagsriviervallei, Gamtoosriviervallei, Oranjeriviervallei en die Hexriviervallei insluit met meer as 18 000ha se sitrus en tafeldruiwe wat vandag voordeel trek uit die program.