Ons Benadering

Die konsep van steriele insek vrylating geskied op ‘n wetenskaplike gefundeerde proses wat vereis dat steriele T. leucotreta vrylatings teen ‘n sekere minimum oorvloedings verhouding van die steriele VKM teenoor die wilde VKM-bevolking moet plaasvind.

DELTA TRAP

Ten einde effektiewe beheer van wilde T. leucotreta te verseker word ‘n oorvloedingsverhouding van 10 steriele motte tot 1 (10:1) wilde mot aanbeveel. Die feromoon wat deur die volwasse vroulike T. leucotreta vrygestel word lok manlike volwasse T. leucotreta. Dus hoe hoër die bevolking van steriele VKM in vergelyking met die wilde populasie, hoe minder waarskynlik sal dit wees dat ‘n suksesvolle paring tussen ‘n wilde mannetjies en wyfie mot sal plaasvind.

Laasgenoemde verhouding word gemonitor deur gebruik te maak van n feromoonvalletjie wat manlike T. leucotreta volwasse motte lok. Die verskil in populasie van steriele en wilde T. leucortrea kan dus maklik bepaal word.

BESKERM JOU VOORUITGANG IN LANDBOU

LOSLAAT TOERUSTING

Vrylatings van steriele T. leucotreta word twee keer per week uitgevoer vanaf 1 November tot 30 April met slegs enkel loslatings tussen September en November en Mei en Junie in alle gekontrakteerde areas. Dit word genoodsaak as gevolg van die korter lewensduur van die volwasse mot in die somermaande (ongeveer 4 tot 7 dae in somer en 10 tot 15 dae in die winter) sodat ‘n gesonde bevolking van steriele VKM ten alle tye gehandhaaf word. Vrylatings word gedoen met helikopters en vastevlerk vliegtuie. Die gebruik van onbemande vliegtuie word tans ondersoek.

VERMINDER VKM VERWANTE VRUGSKADE TOT EN MET 95%

MONITERING

XSIT beskik oor ‘n span geskoolde moniteringspersoneel wat hierdie vangstes van beide steriele en wilde motte op ‘n weeklikse basis monitor. Hierdie data word verwerk en dan gebruik om te bepaal in watter gebiede hierdie minimum verhouding nie gehandhaaf is nie ten einde adisionele vrylatings te verseker om minimum verhoudings te handhaaf.